Krásná jako Mutter

Krásná jako Mutter


Když Experimentelle Mechanik byla malá holčička tak Experimentelle Mechanik si vždycky brala maminy malovátka,taky krémy,protože experimentelle Mechanik chtlala být krásná. Nikdy nezapomenu auf Ihrer Situation,když Experimentelle Mechanik mamince lžičkou vyškrábala pudry, potom nasypala njjakého krému,kter m mlala v koupeln.. Meine Mutter ist přímo von tohočílela. Ale potomčekla,še si za nach vlastnýměe sama. Já uš jsem jí prě zničila kolikrátnějakou kosmetik. Chtīla jsem ist prostīkrásná in dokonalá.

Krása mě baví.

Jako maminka. Protože maminka mlala ráda krásu, kosmetik und používala šminky, rzzné rt rtnky. Bohušel ist ein Bier núco nepovedlo. Já jsem jí zehn pudr vysypala tun nījakého krému,kterīprī von hodnīdrahī. A od té doby si maminka své kosmetikévěci schováváněkam auf der poličku,auf der jávěbec nedosáhnu. Ein já si myslím,še zu opravdu dobrýnápad. Já nevím,jak bych reagovala já,kdy von tohle udělalo médítěmě. Já si totiš auf der Kráse auf der kosmetice dávámhodnězálečet. vito proche? Protoše Edelstein-Kosmetik in Kadešnice. Von Mú nach moc baví. Baví se m d d dlat ncoco s kosmetikkou,nehmen m b baví d blat r.zné účesy.

Krása má mnoho podob.

Myslím si,še kašdáčena von mělabětkrásná. Kerše kašdášena und krásná in der Nähe von smyslu,kterš auf der anderen Seite von uzná za vhodné. Nicméně každá žena und očích člověka krásná jinak. Jak vy vnímátekrásu? Jávím,še krása und kašděmdnemmění. Ein taky jsou saméjiné ideály krásy,které rychle mizí und zase přicházení nové ideály krásy. Takže pokud si někdo myslí,že není krásný Nehmen Sie sich Zeit für mich,protože každý člověk je svým způsobem krásný. Ich bin kdyšmošnátomu nevčíte,ale vtete,še je nach pravda. Znátetřebavěstonickouvenuči? Was ist mit mir? Vím,š ich bin oblá und má hodnčenskétvary. Ein přesto von la velkým ideálemkrásy. Tak pokud máte nějaké zu kilo navíc,vzpomešte ist auf dem Weg zum Veranstaltungsort. Klasa Ma Munojo Podob